Att bli av med dåliga beteenden och finna sin själ

Jag skulle vilja påstå,

att stor som del av att må dåligt, är upprätthållandet av att nå dåligt. Kroppen vill må bra. Hjärnan vill må bra. Dessa två kommer att jobbade varandra för att signalera och agera. De har århundraden hjälpt oss, men är vi inte lite kritiska kan dessa göra precis motsatsen också.

Precis som hjärnan vill rädda dig, vill hjärnan också skapa vanor, automatisera processer så att detta blir enkelt. Hjärnan är duktig på sitt jobb, men desto sämre på att avgöra relevansen i alla katastrofer. Vi väljer våra tankar, och hjärnan signalerar utifrån det.

Tänker vi alltså för många gånger en viss tanke, kommer hjärnan utgå från att detta är vår verklighet. Våra tankar blir vår verklighet.

Vad kommer tankarna ifrån då? Jo det är ju en hel del olika faktorer som påverkar oss utifrån. Människor, platser och grejer. Allt som vår hjärna får en koppling till. Vill vi ändra våra tankar kan det alltså finnas en poäng inatt ändra dessa yttre faktorer.

Detta är, 2019 - har jag varit på två resor, till platser jag älskar. Platser som jag kopplar till kärlek, där jag väcker min kärlek, glöd och inspiration till liv. Paris och lägenheten i Marbella.

Varje gång jag reser nyprogramera jag. Jag kan inte använda mina invanda beteenden, jag jag tvingar handla efter ny situation. Nya situationer gör att vi måste gå till oss själva. Desto mindre koppling desto bättre, OM det inte är så att platserna lyfter våra positiva beteenden, och ger oss en påminnelse om vem vi är.

Från att ha kommit från ett mer sketet 2018 var dessa två resor lika mycket en resa inom mig som resa till platser.

Som en slutlig parantes så gäller detta inte bara resor, utan allt. Kommer du utomlands men har möjlighet att bruka dina ikke önskvärda beteenden, kommer du sannolika att göra det. Hjälp dig själv att hitta vägar i att inte nyttja dem.

Hitta nytt, res, gör nya val, ändra, it will only make you better.

Gillar