WHATEVER

Vill du vara lycklig, så MÅSTE du börja äga din lycka. Du äger din lycka NÄR den INTE är baserad på en uttre faktor, då äger denna faktor din lycka. Äger du din lycka finns det ingen villkor på vad som sker, utan den lyckan sitter inom dig.


SÅ fort du hämtar lycka eller trygghet i något som KAN försvinna, bygger din tillvaro på detta och din glädje är beroende av denna faktor. Self love är att veta att man klarar sig själv oavsett, att applicera den kärleksfulla tanke men lägger i något annat, inom sig själv som grund. Man kan känna 10000 positiva känslor fr annat och andra, man ska också fråga sig hur det skulle vara om det inte fanns där. Vem är du då?

Många mår bra i att de tänker att okej, de har partner, familj och ett bra jobb. Horisonten ser ljus ut då detta ser ut att vara ganska beständigt, men det et FORTFARANDE ett villkor. Andra har lagt tryggheten i att BARA de lever är de glada. Det jag har bestämt mig för att tro är att vi har en själ som INTE dör ut. OM jag lägger tryggheten i denna punkt är den konstant. Den är inte 40 år, som den hade varit om tryggheten låg i ett jobb/partnerskap. Den är inte 100 år långvarig som den hade varit om tryggheten låg i ett bra liv. Den är KONSTANT. DETTA tycker jag är eftersträvansvärt då det ger oss troligt stora möjligheter att vara öppna för hur livet ter sig

Foto: Bo Brinkenfalk

Gillar